TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ
01-02-16

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ
  • Ailede, eğitimde, kültürde, medyada, iş dünyasında ve toplumsal örgütlenmede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bakış açısı ile sorgulamak
  • Proğram tam gün olup, her ay 1 grup oluşturulur
  • Katılımcı Sayısı En Fazla 25 Kişidir
  • Katılımcılara Sertifika Verilir.

EĞİTİMİN KONUSU : 

  • Kadın –Erkek Eşitliği  ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir? Toplumsal Yaşamda Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gereklidir?   Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Toplumsal Yaşamdaki Yansımaları ve Sonuçları
  • Kadın Mücadelesinin Tarihçesi ,  Toplumsal Yaşamı Dönüştürme ve Değiştirme Kapasitesi
  • Aynı toplumda sadece kadınlar değil erkekler de eşit toplumsal koşullar içinde yaşayamamaktadırlar. Kadın –Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu projenin gerçekleştirilmesi  hedeflenmektedir
  • Kamu ve sivil kurum ile kuruluşların Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki programlarının tasarım, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında kadınların ve erkeklerin endişelerini ve deneyimlerinin dikkate alınmasını sağlamak    
  • Yerel halkta ise toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak