LİDER KADIN EĞİTİMİ
01-02-16

LİDER KADIN EĞİTİMİ
 • Proğram Kadının  Özgücünün  Ortaya Çıkarılmasını Sağlar
 • Siyasi Parti,  Sivil  Toplum Kuruluşların  Karar Mekanizmalarında Aktif Görev Almak İsteyen  Kadınlara Yöneliktir.
 • Proğram Haftada 1 Gün Olmak Üzere 9 Haftada Tamamlanır
 • Katılımcı Sayısı En Fazla 20 Kişidir
 • Katılımcılara Katılım Belgesi Verilir

EĞİTİMİN KONUSU : 

 • Kadınlara yönelik Liderlik kavramı ile kadınların toplumsal yaşamda  karşılaştıkları engellerin neler olduğu , bu engellerin nasıl kaldırılacağı ile  liderlik potansiyeli ve liderlik davranışlarının nasıl oluşturulacağı konusunda  farkındalık yaratmak
 • Liderlikte vizyonun önemi ve eyleme dönüştürme yollarını araştırmak.
 • Etkili liderlik için iletişimin önemi, Farklı Kesimleri Ortak Amaçlarda Nasıl Buluştururuz? 
 • Birbirimizi Nasıl Güçlendiririz? Bir grubun ya da kurumun üyelerinin paylaştığı ortak değerleri ve    amaçları geliştirmek.
 • Ortak karar alma mekanizmalarını tartışmak, Yeti ve Becerilerimizi Nasıl Geliştiririz?
 • Deneyim ve bilgi paylaşmasının önemi.
 • Birlikte çalışma sürecinde güç paylaşımı, Katılım kültürünü nasıl yaratabileceğini incelemek
 • Öğrenen Bir örgüt Yaratmak, Nasıl Proje Geliştirebiliriz ve Kaynak Yaratabiliriz? Örgütsel bir hedef planlama, proje geliştirme çalışması yapma.
 • Liderlikte vizyonun önemi ve eyleme dönüştürme yollarını araştırmak.